Přihlásit se Registrace

Zásady ochrany osobních údajů

WORLD TRADE OPERTATIONS SL(dále jen „DATA CONTROLLER“ nebo „WTO“) je odpovědná za zpracování osobních údajů Uživatelů a tímto informuje Uživatele o tom, že údaje budou zpracovávány podle toho, co je stanoveno ve stávajících předpisech na Obchodě. ochrana osobních údajů, Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném oběhu těchto údajů, jakož i platné španělské předpisy, Organické právo 3/2018 ze dne 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv. Proto vás informujeme o následujících informacích o zpracování:

Pokud souhlasíte se Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, jako Uživatel Webových stránek souhlasíte s obsahem této klauzule o ochraně dat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou výsledkem procházení celého webu jako uživatele.

1.        Řadič dat.

Osobní údaje zaznamenané správcem údajů jsou obsaženy v souboru, za který odpovídají WORLD TRADE OPERATIONS Sociedad Limitada kon CIF B67274043 se sídlem v Barceloně, Calle Ronda Sant Pere número 16, 08010, zapsané v obchodním rejstříku Barcelona v VOLUME 46549, STRANA 75, LIST B523486, NÁPIS 1.

WTO zajistí správnost a pravdivost zaznamenaných osobních údajů, a proto správce údajů z vlastního podnětu nebo na žádost uživatele vyplní, opraví nebo odstraní veškeré neúplné, nepřesné nebo staré osobní údaje.

Zodpovědný pověřil správce dat, aby vykonával svá práva. Za tímto účelem může uživatel kontaktovat následující e-mailovou adresu rgpd@reclamahacienda.com.

2.        Typ údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek

Zásady ochrany osobních údajů WTO neumožňují zaznamenávat citlivá nebo vyhrazená data našich zákazníků nebo uživatelů webu. Nikdy proto nikdy nebudeme požadovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském přesvědčení, členství v odborech, genetických nebo biometrických údajích, sexuální orientaci nebo identifikačních údajích uživatelů.

Jedinými údaji, které požadujeme od našich uživatelů, jsou jméno kontaktní osoby a e-mailová adresa s cílem zasílat informace o novinkách služeb a produktů prostřednictvím informačních bulletinů.

Žádáme také naše zákazníky o fakturaci dat pro správu, vyřízení a případnou fakturaci požadované služby.

3.        Účely

Údaje poskytnuté zákazníkem WTO nebo údaje, které vzniknou při prohlížení internetu, se používají k různým účelům, které jsou vysvětleny níže:

a)        Zaslání našeho Newsletteru: Informace poskytnuté v okamžiku, kdy si vytvoříte uživatelský účet, mohou být využívány WTO, vždy s Vaším předchozím souhlasem, aby vám posílaly náš newsletter, stejně jako aby vám posílaly novinky o produktech a dalších informacích týkajících se WTO, a to jak běžnými prostředky, tak i elektronickými prostředky, jako je elektronická pošta nebo mobilní telefon, vždy za předpokladu, že jste již dříve požádali nebo jste oprávněni jako Uživatel, odesílání těchto sdělení.

b)        Zákazník má právo se přihlásit nebo odhlásit za předpokladu, že souvisí s přijetím těchto sdělení, jakož i aktualizovat adresu, na kterou jsou zasílány. Uživatel má také právo odhlásit se automaticky prostřednictvím jakékoli přijaté komunikace.

c)         Fakturace: Informace poskytnuté našimi zákazníky k vyřízení reklamací a fakturaci našich služeb.

 

4.        Předávání údajů třetím stranám:

Správce údajů neposkytne, nepřenese ani neposkytne třetím osobám osobní údaje ani jiné informace poskytnuté bez výslovného a předchozího souhlasu Uživatele, s jedinou výjimkou v případech, kdy je to nezbytně nutné pro poskytnutí služby. .

Data mohou být v každém případě převedena na naše právní poradce: OLLER BOSCH NAVARRO Abogados y Asesores Tributarios, Sociedad Limitada Profesional, což je společnost, která má na starosti naše daňové evidence.

5.        Zásady používání souborů cookie

Tato webová stránka používá pouze jeden soubor cookie, který umožňuje odpovědné osobě provádět následné kroky, pouze pokud se rozhodnete registrovat jako uživatel pomocí vytvoření účtu, což nám poskytuje možnost poznat vaše předvolby procházení během relace uživatele .

Nejedná se o invazivní nebo škodlivý soubor cookie, takže nebude mít žádný vliv na výkon zařízení uživatele. Aby však Cookie fungoval, je nutné, aby byl dočasně uložen na pevném disku zařízení používaného pro přístup na Webovou stránku, takže nebude možné odmítnout Cookie v závislosti na volbě zvolené ve vašem Internetu prohlížeče. Prohlížeč může informovat o přítomnosti Cookie nebo jej automaticky odmítnout. Pokud zařízení přijme soubor cookie, bude uloženo v zařízení pouze dočasně po dobu trvání relace uživatele.

Kromě používání cookies používáme pro reklamní účely nebo účely měření dat technologie třetích stran s cílem optimalizovat webové stránky a nabízené služby. Za tímto účelem používáme:

1. Google Analytics, Remarketing služby Google Analytics, přehledy zobrazení zobrazení v reklamní síti Google, demografické údaje služby Google Analytics a vykazování úroků.

2. Google AdWords.

Pokud se uživatel chce odhlásit od těchto dodavatelů, může tak učinit prostřednictvím následujících odkazů:

• Nastavení reklam Google

• Odhlásit stránku 'Vaše online volby'

• Odhlásit stránku 'Vlastní publikum Facebook'

6.        Kritéria pro ukládání údajů:

Data musí být uchovávána po dobu, po kterou je Uživatel oprávněn pokračovat v účelu zpracování, tj. Pokud Uživatel nezruší předplatné, s využitím práva na odhlášení.

V případě, že uživatel využije práva na odhlášení, musí být údaje uchovávány omezeným způsobem, který je k dispozici orgánům, a to v průběhu zákonného období stanoveného pro případ případných otázek odpovědnosti vyplývajících ze zpracování a používání údajů.

Pokud jde o fakturační údaje, budou řádně uchovávány tak dlouho, dokud je to v souladu s předpisy národních daňových orgánů.

7.        Práva uživatele:

a)        Právo odstoupit od souhlasu.

b)        Právo na přístup, úpravu a vymazání vašich osobních údajů a omezení nebo odmítnutí jejich zpracování. Právo na přístup: Subjekt údajů má právo požadovat a získat zdarma informace o jimi předložených osobních údajích, o jejich původu, jakož io sděleních, která byla s nimi učiněna nebo plánována. Pokud subjekt údajů podá žádost elektronickými médii a pokud subjekt výslovně nepožádá o zaslání údajů jiným způsobem, musí být informace poskytnuty v běžně používaném elektronickém formátu. Právo získat kopii nesmí negativně ovlivnit práva a svobodu ostatních.

c)         Právo na opravu a výmaz: Správce údajů musí do deseti dnů uplatnit právo na opravu nebo vymazání požadované subjektem údajů. Údaje, které budou opraveny nebo vymazány, budou osobní údaje, jejichž zpracování není v souladu se zákonem, a zejména pokud jsou údaje nepřesné a neúplné, subjekt údajů má právo tyto údaje bez zbytečného odkladu opravit. . Subjekt údajů bude mít právo doplnit neúplné údaje, a to i dodatečným prohlášením.

d)        Právo omezit zpracování: Subjekt údajů má právo požádat správce údajů o omezení zpracování těchto údajů.

e)        Právo na vznesení námitek: Subjekt údajů má právo kdykoli z důvodů souvisejících se specifickou situací odmítnout zacházení se svými osobními údaji (veřejný nebo oprávněný zájem), včetně vytvoření profilů založených o uvedených nařízeních. Správce údajů pak přestane zpracovávat osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je schopen prokázat závažné důvody pro zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodou subjektu údajů, nebo formulovat, uplatňovat nebo obhajovat nároky.

Uživatel bude mít právo adresovat stížnost nebo uplatnit nárok u Španělské agentury pro ochranu údajů (www.agpd.es).

Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, musíte nám zaslat písemnou žádost na adresu Calle Ronda Sant Pere número 16, 08010 Barcelona. Kdykoli budete chtít uplatnit svá práva, musíte přiložit kopii nebo svůj osobní průkaz nebo cestovní pas nebo jakýkoli oficiální dokument, který nám umožní řádně zkontrolovat vaši totožnost. Výkon kteréhokoli z těchto práv bude bez jakýchkoli poplatků.

8.        Nezletilí.

Osoby mladší 18 let neposkytují WTO žádné informace bez svolení svého otce, matky nebo právního učitele a bez tohoto povolení nesmějí uzavírat smlouvy, s výjimkou případů povolených příslušným právem.

9.        Právní důvody pro zpracování údajů

Právním důvodem pro legitimní zpracování údajů je obecný zájem WTO. Právním základem údajů, které používáme, je výslovný souhlas s cílem nabízet naše produkty a služby a být vždy informován.

    VANTO MACHINES | World Trade Operations SL | NIF / VIES / EORI: ES B67274043