Přihlásit se Registrace

právní upozornění

1. OBECNÉ INFORMACE.

Vítejte na stránkách, které jsou k dispozici na internetu na adrese URL https://www.vantomachines.com (dále jen „Webové stránky“), kterou vlastní World Trade Operations, SL (dále jen „WTO“), ke které máme přidělené toto registrované doménové jméno, protože se jedná o jméno, které používáme pro naši identifikaci v Internetu. Tato ustanovení upravují využívání služby poskytované internetovým portálem (dále jen „webová stránka“).

Podle toho, co bylo stanoveno v článku 10 zákona č. 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu („LSSICE“) as ustanoveními zákona č. 56/2007 ze dne 28. prosince o opatřeních na podporu informační společnosti („LMISI“) ), webové stránky jsou majetkem WORLD TRADE OPERATIONS Sociedad Limitada se španělským číslem DPHB67274043, se sídlem v Barceloně, Calle Ronda Sant Pere número 16, 08010, zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně v VOLUME 46549, STRANA 75, LIST B523486, INSCRIPTION 1.

Používáním Webové stránky se uděluje status uživatele (dále jen „Uživatel“) a předpokládá se, že budou splněny všechny podmínky uvedené v tomto Zákonném oznámení.

Uživatel proto musí toto Právní upozornění pozorně a často číst, protože Oznámení a podmínky jeho použití jsou předmětem změn.

Pokud chcete kontaktovat WTO, můžete tak učinit písemně na adrese Calle Ronda Sant Pere número 16, 08010 v Barceloně nebo na e-mailové adrese info@vantomachines.com, a my vám odpovíme na vaše požadavky na doplňující informace o našich službách, a také o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů.

Pokud si přejete učinit jakékoli návrhy týkající se našich webových stránek nebo nás informovat o typografických nebo pravopisných chybách nebo odkazech, které jsou ztraceny na našich webových stránkách, můžete nám zaslat e-mail na adresu info@vantomachines.com.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

WTO si vyhrazuje vlastnická práva chráněná duševním a průmyslovým vlastnictvím zahrnutým na této webové stránce, jako jsou texty, obrázky, grafický design, značky, struktura prohlížení, informace a obsah, jakož i jakékoli jiné, které mohou identifikovat značku WTO. WTO má proto podle španělského práva výlučná práva na užívání jakéhokoli druhu.

Webové stránky WTO mohou také zahrnovat texty, obrázky, grafické návrhy nebo značky, které jsou vlastněny třetími stranami, z nichž každý má výhradní práva na užívání jakéhokoli typu.

3. PODMÍNKY POUŽITÍ

Uživatel se zavazuje, že bude správně používat webové stránky v souladu se zákonem a tímto právním oznámením. Uživatel odpoví WTO nebo třetím stranám v případě jakýchkoli škod, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení této povinnosti.

4. ODPOVĚDNOST ODPOVĚDNOSTI

Přístup na Webovou stránku vyžaduje služby a dodávky od třetích stran, které jsou zahrnuty do přenosu prostřednictvím komunikační sítě, jejichž spolehlivost, kvalita, kontinuita a funkce nespadají do působnosti WTO. V důsledku toho mohou být služby poskytované prostřednictvím webových stránek pozastaveny, zrušeny nebo již nebudou přístupné, dříve než je služba Webu poskytována.

WTO nenese odpovědnost za případné škody způsobené uživateli v důsledku selhání nebo odpojení telekomunikační sítě, které vedou k pozastavení, zrušení nebo přerušení služby portálu při poskytování této služby nebo dříve.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další informace o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

6. SDĚLENÍ ILLICITU A NEPROSTŘEDNÝCH AKTIVIT

V případě, že se uživatel nebo jiný uživatel Internetu dozví, že odkazy na odkazované stránky na stránky s nezákonným, škodlivým, ponižujícím, násilným nebo nemorálním obsahem či službami, může kontaktovat WTO na e-mailové adrese info@vantomachines.com

7. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Toto Právní ujednání se řídí a je vykládáno v souladu se zákony Španělska.

    VANTO MACHINES | World Trade Operations SL | NIF / VIES / EORI: ES B67274043